ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   0  N/A
   1  อาคาร 1
   2  อาคาร 2
   3  อาคาร 3 (ห้อง C)
   4  อาคาร 4
   5  อาคาร 5
   8  อาคาร 8
   9  อาคาร 9
   E-TECH  E-TECH
   G1  อาคารยิม 1
   srbpoly  srbpoly
   จภ  จภ
   บางพระ  บางพระ
   สระว่ายน้ำ  สระว่ายน้ำ
   สหจินดาลัย  สหจินดาลัย
   ไม่ระบุห้อง  
ศูนย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   0  N/A
   1  อาคาร 1
   2  อาคาร 2
   3  อาคาร 3
   4  อาคาร 4
   8  อาคาร 8
   9  อาคาร 9
   E-TECH  E-TECH
   G1  อาคารยิม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล