รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2560
หมดเขตรับสมัครผ่านเว็บไซต์
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ค้นหาตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผู้สมัคร
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.) สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
2.) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
3.) สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
4.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6เดือน)จำนวน 3 รูป
5.) เงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท

หมายเหตุ : มีปัญหาในการสมัครและรายงานตัวนักศึกษา โทร 0-2277-2985, 0-2277-3690, 0-2277-3694, 0-2692-2360-4 ต่อ 828, 830 ในวันและเวลาราชการ
          
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล