ประกาศ!!!
ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์กลางของมหาวิทยาลัยที่
http://regis.rmutto.ac.th
และขอเปลี่ยนยูสเซอร์ของคณาจารย์วิทยาเขตจักพงษภูวนารถ โดยเพิ่มคำว่า cpc หน้าชื่อยูสเซอร์เดิมของบุคลากรทุกคน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0925504747, 026922360-4 ต่อ 828-830
   
      
    - We advise you to use the browser is Internet Explorer Version 5.0 up for the proper result.
      and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล