ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกงานที่ลงทางเว็ปไซด์ไม่ได้(ด่วนที่สุด)
การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกงานที่ลงทางเว็ปไซด์ไม่ได้ ขอให้นักศึกษาทีประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชาที่กล่าวมานั้น ไปติดต่อขอลงชื่อไว้ได้ที่สาขาของนักศึกษาเพื่อจะได้รวบรวมเพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้ต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล